Chime

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Chime, botwm clyfar, diwifr y gellir ei osod yn unrhyw le i godi larwm! Amlbwrpas, fe ellir ei ddefnyddio fel system galwr ffug, neu gyda’i amddiffyniad tymheredd isel a’i ddyluniad diddos, gellir ei ddefnyddio fel cloch drws allanol hefyd. Ydych chi’n chwilio am ddatrysiad ‘Nurse Call’ lluniaidd, mwy clyfar a mwy cost-effeithiol mewn lleoliadau gofal? Gellir teilwra’r Chime gyda’n Buzzz ac estynnwr pellter gweithio ar gyfer ffordd ddiwifr fforddiadwy!

Mae’r ddyfais ddi-wifr gryno yn caniatáu iddo gael ei leoli mewn unrhyw leoliad, gyda nifer o opsiynau gosod. Mae gan y Chime dri opsiwn ar gyfer gosod – gludiog, sgriwio, a phatres magnetig arloesol sy’n galluogi i’r ddyfais gael ei symud o gwmpas y cartref lle bo angen!

Mae ei ddyluniad gwydn yn sicrhau dibynadwyedd pan gaiff ei ddefnyddio y tu mewn a’r tu allan i’r eiddo.

Mae gan Chime bellter gweithio hyd at 600m, a batri gyda oes waith o 7 mlynedd.

O’r Newyddion

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...

Pobl Cair

Pobl Cair

Mae pob un o ein cydweithwyr yn chwarae rhan bwysig i siapio'r dyfodol. Creu cysyniadau, dylunio'r offer a gweithgynhyrchu'r cynhyrchion terfynol, mae o gyd yn digwydd yn ein hwb creadigol yn ganol...

Dyluniad i Bawb

Dyluniad i Bawb

Yma yn Cair, rydym yn credu'n gryf bod arloesi efo'r gallu i ychwanegu gwerth go iawn i ein cynnig cynnyrch. Rydym hefyd yn credu dylai dyluniad meddylgar, da bod ar draws bod farchnad yn gynhwysol....