Cau Lawr Dros y Nadolig 2022

26/11/21

Cau Lawr Dros y Nadolig – 23ain Rhagfyr i 2il Ionawr

Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae’r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous newydd rydym wedi bod wrth ein boddau dod at ei gilydd. O’r 23ain o Ragfyr, mi fyddem yn rhoi siawns i’r groto a phawb sydd yn gweithio yna i orffwys eu dychymig cyn dod yn ôl efo mwy o bethau cyffroes yn 2023 ar gyfer ein pen-blwydd deng mlynedd!

Mi fyddwn yn ôl ar y 3ydd o Ionawr yn barod i gychwyn ein blwyddyn fwyaf arloesol eto!

Rydym yn gwybod bydd lawer ohonoch yn parhau i weithio dros y cyfnod Nadolig, ond peidiwch â phoeni, cewch e-bostio hello@we-cair.com am unrhyw cymorth. Mi fydd unrhyw archebion newydd angen ein cyrraedd erbyn 19eg o Ragfyr, ac mi fydd archebion yn ailddechrau ar y 3ydd o Ionawr 2023.

Rydym yn dymuno brêc Nadoligaidd bendigedig i chi gyd a fyddent yn edrych ymlaen eich gweld yn y flwyddyn newydd.