Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

26/11/21

Cau Lawr Dros y Nadolig – 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr

Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae’r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous newydd rydym wedi bod wrth ein boddau dod at ei gilydd. O’r 24ain o Ragfyr, mi fyddem yn rhoi siawns i’r groto a phawb sydd yn gweithio yna i orffwys eu dychymig cyn dod yn ôl efo mwy o bethau cyffroes yn 2022! Mi fyddwn yn ôl ar y 4ydd o Ionawr yn barod i gychwyn ein blwyddyn fwyaf arloesol eto!

Rydym yn gwybod bydd lawer ohonoch yn parhau i weithio dros y cyfnod Nadolig, ond peidiwch â phoeni, cewch e-bostio hello@we-cair.com am unrhyw cymorth. Mi fydd unrhyw archebion newydd angen ein cyrraedd erbyn 22ain o Ragfyr, ac mi fydd archebion yn ailddechrau ar y 4ydd o Ionawr 2022.

Rydym yn dymuno brêc Nadoligaidd bendigedig i chi gyd a fyddent yn edrych ymlaen eich gweld yn y flwyddyn newydd.