Ein Datrysiadau

Mae ein datrysiadau cludadwy wedi’u cynllunio i ofalu yn unrhyw le, o gartrefi, i ysbytai, cartrefi gofal neu hyd yn oed carafán.

Efallai eich bod chi yma oherwydd yr hoffech chi ddod o hyd i ateb i un o’r problemau mwyaf cyffredin y mae ein cwsmeriaid yn eu hwynebu, sydd wedi’u rhestru isod. Rydym yn gwmni sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac eisiau dod i’r ateb cywir i chi, felly os nad yw’ch problem wedi’i rhestru, cysylltwch â ni fel y gallwn ddod o hyd a’r cynhyrchion cywir i’ch helpu chi i ofalu.

Gofalwyr

Os ydych chi’n ofalwr, ac yn cefnogi rhywun gartref, bydd ein derbynnydd larwm symudol alluogi i chi gefnogi’ch anwylon cyn gynted ag y bydd eu hangen arnoch chi. Os ydych chi’n darparu gofal mewn lleoliad preswyl, bydd ein hestynnwr pellter gweithio yn helpu i sicrhau eich bod chi’n gallu gofalu am bawb.

Notifier

– Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

– Estynnwr Pellter Gweithio

Onyx+

– Larwm Personol Mewn Datblygiad

Cwympo

Gall ein cyfres o ddyfeisiau clyfar ganiatáu i rywun alw am help os ydyn nhw’n syrthio, neu yrru rhybudd awtomatig os ydyn nhw wedi gadael eu gwely neu gadair.

CairFall

– Synhwyrydd Cwympo

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Botwm ‘Nurse Call’

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Detect + Sit/Sleep

– Synhwyrydd Deiliadaeth

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Sit/Sleep Advanced

– Synhwyrydd Gwely/Cadair Ddiwifr

Reach

– Llinyn Tynnu Radio

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

CairBand

– Synhwyrydd cwympo Mewn Datblygiad

Demensia

Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar bobl sy’n byw gyda demensia i’w cadw’n ddiogel yn y cartref, gall ein dyfeisiau synhwyrol helpu i nodi digwyddiadau fel agoriad drws neu rywun yn gadael eu gwely.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

CairFall

– Synhwyrydd Cwympo

Detect + Sit/Sleep

Synwyryddion Deiliadaeth

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Pill

– Dosbarthwr Bilsen 

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

CairBand

– Synhwyrydd Cwympo Mewn Datblygiad

Anableddau Dysgu

Gall ein technolegau clyfar fod yn ffordd wych o annog annibyniaeth, wrth gadw pobl yn ddiogel.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

– Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Vibe

– Ateb Nam Synhwyraidd Dod yn fuan

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

Gwlychu

Ydych chi’n gofalu am rywun sy’n weithiau yn gwlychu ei hun yn ystod y nos? Bydd ein datrysiad clyfar, synhwyrol a chyffyrddus yn rhybuddio gofalwr os oes angen cefnogaeth.

Detect + Enuresis

– Synhwyrydd Enwresis

Cam-Drin Domestig

Gellir rhaglennu ein dyfeisiau i godi larymau di-sain i’r rhai sydd angen codi galwad frys heb sylw.

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Larwm Di-sain

Diogelwch Cartref

Mae ein dyfeisiau clyfar yn gofalu am eich diogelwch hefyd. Os eich bod adra, neu i ffwrdd, gall ein datrysiadau cludadwy eich helpu i deimlo’n ddiogel.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

Anhawsterau Clyw

Os ydych chi’n poeni y bydd larymau’n yn swnio heb i neb sylwi, bydd ein system rhybuddio Vibe yn eich cysylltu â’n holl ddyfeisiau clyfar.

Vibe

– Ateb Nam SynhwyraiddDod yn fuan

Amgylcheddol

Gall ein synhwyryddion amgylcheddol nodi argyfyngau yn y cartref, er mwyn helpu i sicrhau eich bod chi neu’ch anwyliaid yn cael help yn gyflym.

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Smoke+

– Larwm Mwg Gydgysylltiedig  

Heat+

– Larwm Gwres Gydgysylltiedig  

CO

– Synhwyrydd Carbon Monocsid

Climate

– Synhwyrydd Gwres a Lleithder

Cartrefi Gofal

Gan ddefnyddio synhwyryddion teleofal di-wifr newydd Cair, gall cartrefi gofal ddarparu mwy o ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn maen nhw’n eu cefnogi. Gall ein synhwyryddion sicrhau y gellir rheoli risgiau fel cwympiadau, codi o’r gwely, gweithgaredd drws, anymataliaeth a thrigolion sydd angen cefnogaeth gan ddefnyddio’r ystod arloesol. Nid yn unig y mae hyn yn darparu amgylchedd mwy diogel, mae’n golygu y gellir darparu gofal mewn ffordd fwy clyfar, fwy cynhyrchiol a gellir treulio mwy o amser gyda thrigolion, gan wella eu lles. Mae ein technoleg yn cael ei gwneud i ofalu.

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Wedi gweld ein hunain sut mae’n dechnoleg yn newid bywydau pobl am y gorau, mae’n ein gwneud ni yn hynod falch o fod yn rhan o’r cwmni anhygoel yma.”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“I have been testing the new Notifier and wireless bed and chair sensors. I am massively impressed. All the new features, especially after reading the programming guide, are so refreshing. After years of using other systems which haven’t worked, but people not wanting to invest in expensive solutions, to finally have something which works with Cair and Tunstall’s sensors is awesome!! Even the bed/chair sensors not having wires is amazing! I just wish I had a massive care home or supported living facility that needs new kit as this would be my go to tech from now on.”
/ KDF Install 

 “Since Stockton Borough Council started working with Cair in 2018, the company has proven itself to be an absolute asset to OneCall’s provision of assistive technology. Innovative, professional, with unbeatable customer service, OneCall are looking forward to continuing to work with Cair to ensure the varied needs of the most vulnerable people within the community are met.”
/ Stockton Borough Council