Sit/Sleep Advanced

Synwyryddion Gwely/Cadair Ddiwifr

Dim gwifrau, llai o broblemau! Mae’r Sleep Advanced a Sit Advanced yn ddyfeisiau deiliadaeth gwely a chadair i gyd mewn un.

Mae’r dyfeisiau syml a hawdd eu defnyddio yn cynnwys mat deiliadaeth ac uned rheoli fach o fewn clostir. Mae absenoldeb gwifrau yn meddwl fod yr uned yn llai tebygol o gael eu hymyrryd â.

Mae’r tyllau gosod ym mhob cornel o’r Sleep Advanced yn eu galluogi i’w diogelu i fatres os bydd angen, yn lleihau’r risg iddo symud yn ystod y noson.

Mae’r swîts syml ymlaen ag i ffwrdd yn rhoi’r gallu i chi rheoli pan yr ydych eisiau’r ddyfais i weithio.

Mi fydd y Sit/Sleep Advanced yn galluogi chi i reoli deiliadaeth gwely a chadair mewn mwy o sefyllfaoedd nag erioed o blaen.

Gyda clostir hawdd eu glanhau, mae’n hawdd iawn i gadw’r ddyfais yn hylan ac mewn cyflwr da.

O’r Newyddion 

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...