Yma i chi…

Porwch ein cynnyrch

Nid yw pob defnydd o’n datrysiadau yn amlwg, hyd yn oed i’r bobl wnaeth ei greu. Mae haciau TeleCAIR yn ffyrdd gwahanol, creadigol o ddefnyddio ein cynnyrch.

Notifier

 

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

 

Estynnwr Pellter Gweithio

Contact

 

Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

 

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Onyx

 

Larwm Personol

Flood

 

Synhwyrydd Llifogydd

Sit/Sleep

 

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth

Detect

 

Synhwyrydd Deiliadaeth/Enwresis

Request

 

Larwm Radio Botwm Mawr

Enuresis

 

Mat Enwresis

CairFall

 

Synhwyrydd Cwympo

Floor

 

Mat Pwysau Llawr

Pill

 

Dosbarthwr Pilsen

Sit/Sleep Advanced

 

Synwyryddion Deiliadaeth Ddiwifr Gwely/Cadair

CO

 

Synhwyrydd Carbon Monocsid

Connect

 

Trosglwyddydd Cyffredinol

Smoke+

 

Larwm Mwg Gydgysylltiedig

Heat+

 

Larwm Gwres Gydgysylltiedig

Reach

 

Llinyn Tynnu Radio

Emfit

 

Monitor Symudiad Cysgu

Buzzz

 

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Climate

 

Synhwyrydd Tymheredd a Lleithder

Smoke

 

Larwm Mwg

Heat

 

Larwm Gwres

Cysylltwch â ni

Weithiau, dim ond siarad efo rywun sydd ei angen, cysylltwch â ni i gael cymorth technegol.

01422 399 155

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Mae gofal ag ansawdd wrth galon popeth yr ydym yn eu gwneud.”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“”We have had fantastic support! Cair have supported us in a time when we thought we may not be able to meet customer needs” 

“Great company to work with”

“Always great customer service”

“Setting up an account was quick and easy, ordering is simple, and I highly recommend Cair products; the support given is fantastic. Any problems I have had, in which current suppliers could not help with, Cair have always come back with an answer… And no-nonsense quick dispatch is what you need when you have vulnerable people relying on you…. Really looking forward to continuing working alongside Cair and looking forward to what innovation they will bring. This is a company to watch!”