Yma i chi…

Porwch ein cynnyrch

NEWYDD! Nid yw pob defnydd o’n datrysiadau yn amlwg, hyd yn oed i’r bobl wnaeth ei greu. Mae haciau TeleCAIR yn ffyrdd gwahanol, creadigol o ddefnyddio ein cynnyrch.

Buzzz

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

Estynnwr Pellter Gweithio

Contact

Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Onyx

Larwm Personol

Flood

Synhwyrydd Llifogydd

Sit/Sleep

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth

Detect

Synhwyrydd Deiliadaeth/Enwresis

Request

Larwm Radio Botwm Mawr

Enuresis

Mat Enwresis

CairFall

Synhwyrydd Cwympo

Floor

Mat Pwysau Llawr

Canllawiau Fideo

Cysylltwch â ni

Weithiau, dim ond siarad efo rywun sydd ei angen, cysylltwch â ni i gael cymorth technegol.

01422 399 155

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Mae gofal ag ansawdd wrth galon popeth yr ydym yn eu gwneud.”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“O ddylunio ychwanegiad at synhwyrydd gwely i gael offer ar frys, ni fu unrhyw beth yn ormod o drafferth i dîm Cair; cynhyrchion gwych ag y lefel uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid!” / Stockton Borough Council