Yma i chi…

Porwch ein cynnyrch

NEWYDD! Nid yw pob defnydd o’n datrysiadau yn amlwg, hyd yn oed i’r bobl wnaeth ei greu. Mae haciau TeleCAIR yn ffyrdd gwahanol, creadigol o ddefnyddio ein cynnyrch.

Buzzz

 

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

 

Estynnwr Pellter Gweithio

Contact

 

Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

 

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Onyx

 

Larwm Personol

Flood

 

Synhwyrydd Llifogydd

Sit/Sleep

 

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth

Detect

 

Synhwyrydd Deiliadaeth/Enwresis

Request

 

Larwm Radio Botwm Mawr

Enuresis

 

Mat Enwresis

Canllawiau Fideo

Cysylltwch â ni

Weithiau, dim ond siarad efo rywun sydd ei angen, cysylltwch â ni i gael cymorth technegol

01422 399 155

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Mae gofal ag ansawdd wrth galon popeth yr ydym yn eu gwneud”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“O ddylunio ychwanegiad at synhwyrydd gwely i gael offer ar frys, ni fu unrhyw beth yn ormod o drafferth i dîm Cair; cynhyrchion gwych ag y lefel uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid!” / Stockton Borough Council