Contact

Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Contact, ein datrysiad monitro drws a ffenestri arloesol, sy’n cynnig cymaint mwy nag yr ydych wedi arfer efo. Datrysiad rhyngweithredol, diddos a fydd yn ffitio i mewn i ble bynnag mae rhywun yn dewis galw adref. Mae’r Contact yn cynnig nodweddion sy’n unigryw i unrhyw ddyfais sydd yn monitro allanfa.

Mae’r dyluniad lluniaidd, diwifr yn cynnwys cyswllt magnetig a dyfais canfod. Mae gan Contact sawl dull gweithredu sy’n golygu un ddyfais ar gyfer nifer o ddefnyddiau gwahanol. Mae’n syml i’w drefnu ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae modd gosodwr yn caniatáu ichi sefydlu’r ddyfais yn iawn, y tro cyntaf, bob tro.

Mae’r dyluniad yn ddiddos ac yn gwrthsefyll tymheredd isel, sydd yn caniatáu iddo gael ei ddefnyddio y tu allan os oes angen, gan roi mwy o hyblygrwydd i chi nag erioed.

Gellir gosod y Contact ar ffrâm drws neu ffenestr gyda’r magnet, neu’r ffordd arall o gwmpas. Gyda nifer o opsiynau gosod, gellir gosod y Contact yn ludiog neu ei sgriwio.

Mae gan y ddyfais luniaidd, ddiwifr ddau fotwm. Mae’r botwm bach yn switsh ymlaen/i ffwrdd, a gellir ei anablu os oes angen. Gall gofalwyr ddefnyddio’r botwm mawr i fynd i mewn neu adael eiddo heb drosglwyddo rhybudd. Gall y ddyfais arloesol hon hefyd anfon rhybudd ailadroddus os nad yw’r drws/ffenestr wedi cau.

  • Botwm ymlaen/i ffwrdd hawdd ei ddefnyddio
  • Modd mynediad/allanfa gofalwr
  • Rhybudd drws wedi aros yn agored
  • Rhybudd drws wedi aros yn agored, ailadroddwyd
  • Cydnaws gyda synhwyryddion ‘virtual’
  • Modd gosodwr
  • Gosodiad sgriw neu ludiog
  • Batri gyda oes waith o 3 mlynedd
  • Pellter gweithio hyd at 600m

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Wrth ein bodd efo’r synhwyrydd drws! Maent yn bleser gweithio efo.”

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...