Contact

Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Contact, ein datrysiad monitro drws a ffenestri arloesol, sy’n cynnig cymaint mwy nag yr ydych wedi arfer efo. Datrysiad rhyngweithredol, diddos a fydd yn ffitio i mewn i ble bynnag mae rhywun yn dewis galw adref. Mae’r Contact yn cynnig nodweddion sy’n unigryw i unrhyw ddyfais sydd yn monitro allanfa

Mae’r dyluniad lluniaidd, diwifr yn cynnwys cyswllt magnetig a dyfais canfod. Mae gan Contact sawl dull gweithredu sy’n golygu un ddyfais ar gyfer nifer o ddefnyddiau gwahanol. Mae’n syml i’w drefnu ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae modd gosodwr yn caniatáu ichi sefydlu’r ddyfais yn iawn, y tro cyntaf, bob tro

Mae’r dyluniad yn ddiddos ac yn gwrthsefyll tymheredd isel, sydd yn caniatáu iddo gael ei ddefnyddio y tu allan os oes angen, gan roi mwy o hyblygrwydd i chi nag erioed

Gellir gosod y Contact ar ffrâm drws neu ffenestr gyda’r magnet, neu’r ffordd arall o gwmpas. Gyda nifer o opsiynau gosod, gellir gosod y Contact yn ludiog neu ei sgriwio

Mae gan y ddyfais luniaidd, ddiwifr ddau fotwm. Mae’r botwm bach yn switsh ymlaen/i ffwrdd, a gellir ei anablu os oes angen. Gall gofalwyr ddefnyddio’r botwm mawr i fynd i mewn neu adael eiddo heb drosglwyddo rhybudd. Gall y ddyfais arloesol hon hefyd anfon rhybudd ailadroddus os nad yw’r drws/ffenestr wedi cau

  • Botwm ymlaen/i ffwrdd hawdd ei ddefnyddio
  • Modd mynediad/allanfa gofalwr
  • Rhybudd drws wedi aros yn agored
  • Rhybudd drws wedi aros yn agored, ailadroddwyd
  • Cydnaws gyda synhwyryddion ‘virtual’
  • Modd gosodwr
  • Gosodiad sgriw neu ludiog
  • Batri gyda oes waith o 3 mlynedd
  • Pellter gweithio hyd at 600m

What Our Customers Say

Loving the door sensors! They’re a pleasure to work with.”

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...