Astudiaethau Achos

Rydym yn falch iawn o’r dulliau arloesol mae ein cwsmeriaid yn defnyddio efo’r bobl maent yn cefnogi. Cael eich ysbrydoli gan eu straeon

Defnyddio Technoleg i Wella Pecynnau Gofal

Mae Rhiannon a John yn gwpwl priod sydd yn byw yn gartref nhw hyn yn Sir Benfro. Mae’r ddau wedi bod yn gwsmeriaid o wasanaeth Teleofal Sir Benfro am amser hir, ac maent hefyd efo pecyn gofal mawr. Mae hyn yn cynnwys cyfuniad o gymorth gan eu teulu a gofalwyr ffurfiol. Yn ogystal ag ymweliadau dyddiol, maent hefyd yn derbyn cymorth dros nos am 2 noson, wedi dilyn efo 2 noson o ofal gan deulu, sydd yn ailadrodd. Er bod y gofalwyr yn aros yn y tŷ pan maent yn gofalu, pan fydd tro’r teulu, mae nhw’n agos ond nid yn yr eiddo. Mi wnaeth Gweithwyr Cymdeithasol cynnal adolygiad blynyddol o ofal Rhiannon a John, ag awgrymodd fod bosib i ddefnyddio Teleofal yn well i’w cefnogi.

Atebion Arloesol i Reoli Risgiau Dianc

Mi oedd Siân yn cael eu cefnogi efo symud i mewn i gartref byw a chymorth. Mam Siân oedd wedi bod yn gofalu amdani, ond yn anffodus mi wnaeth hi farw ar ôl dioddef efo salwch drwg. Mae gan Siân anableddau dysgu cymhleth, anghenion emosiynau ac iechyd meddwl, sydd yn cynnwys diagnosis o Syndrom Down ac Anhwylder Affeithiol. Mi oedd y ffactorau yma wedi cyfrannu i broblemau ar ôl cyfnod o setlo i mewn, efo Siân yn dianc y fwyaf heriol. Darganfod sut wnaethom weithio efo’r gwasanaethau yn rhoi cymorth i Siân i greu cysyniad synhwyrydd gwely diwifr newydd sbon, wnaeth arwain at ganlyniadau gwych iddi.

Cefnogi Oedolion efo Anableddau Dysgu

Mae seibiannau byr ‘Y Trees’ yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu hadnewyddu yn llawn. Dewiswyd derbynwyr larwm cludadwy Cair, y Buzzz i dderbyn larymau can synwyryddion oedd wedi eu gosod ar draws yr adeilad. Gosodwyd dau estynnwr pellter gweithio, yr Orion, i sicrhau fod yn gweithio ar draws y gwasanaeth i gyd

Gweithio Gyda Chyngor Pen-y-Bont i Greu’r Onyx Rainbow

Yma yn Cair, rydym yn falch o feddwl ymlaen ag cynnig datrysiadau newydd ag arloesol i’ch problemau. Mae gennym yr allu i greu a dylunio cynhyrchion newydd o syniad gwreiddiol i’r cynnyrch terfynol yn hawdd. Rydym eisiau creu datrysiadau sydd wirioneddol ei angen, byddem i ni gyd eisiau yn ein cartrefi, ag o syniad can Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ganwyd y casgliad ‘Onyx Rainbow’.  

Wigan yn Defnyddio Cair i Gefnogi Pandemig Covid-19

Mae argyfwng Covid-19 wedi gweld llawer o bobl a lleoedd yn gorfod addasu i gefnogi’r ymdrech genedlaethol, gyda chanolfannau cynadledda, theatrau a hyd yn oed stadia pêl-droed yn trawsnewid eu swyddogaethau i ddod yn ysbytai maes i gefnogi cleifion sy’n brwydro yn erbyn y firws. Mae hyd yn oed Gwesty Mercure, yn Wigan wedi cyfnewid eu busnes arferol i fod yn lle i orffwys ac adfer i gleifion ar eu ffordd adref o’r ysbyty.