Sit/Sleep

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth Cadair/Gwely

Mae’r padiau pwysau cadair a gwely disylw yn rhoi monitro deiliadaeth glyfar i chi.

Dyluniwyd y Sleep i’w osod ar ben gwely, rhwng y fatres a’r cynfas. Mae wedi’i greu gan ddefnyddio finyl meddal felly mae’n llai tebygol i gael ei sylwi gan y bobl sydd yn ei ddefnyddio.

Mae’r Sit yn addas i bob math o gadair, gall ei lleoli o dan glustog cadair, neu ei osod ar ben y gadair.

Pan fyddent wedi’u plygio i mewn i’r Cair Detect, gallant anfon rhybudd wrth ganfod allanfa/mynediad o wely neu gadair. Mae’r Sit a Sleep yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal.

O’r Newyddion

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...