Sit/Sleep

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth Cadair/Gwely

Mae’r padiau pwysau cadair a gwely disylw yn rhoi monitro deiliadaeth glyfar i chi.

Dyluniwyd y Sleep i’w osod ar ben gwely, rhwng y fatres a’r cynfas. Mae wedi’i greu gan ddefnyddio finyl meddal felly mae’n llai tebygol i gael ei sylwi gan y bobl sydd yn ei ddefnyddio.

Mae’r Sit yn addas i bob math o gadair, gall ei lleoli o dan glustog cadair, neu ei osod ar ben y gadair.

Pan fyddent wedi’u plygio i mewn i’r Cair Detect, gallant anfon rhybudd wrth ganfod allanfa/mynediad o wely neu gadair. Mae’r Sit a Sleep yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...