Sit/Sleep

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth Cadair/Gwely

Mae’r padiau pwysau cadair a gwely disylw yn rhoi monitro deiliadaeth glyfar i chi

Dyluniwyd y Sleep i’w osod ar ben gwely, rhwng y fatres a’r cynfas. Mae wedi’i greu gan ddefnyddio finyl meddal felly mae’n llai tebygol i gael ei sylwi gan y bobl sydd yn ei ddefnyddio

Mae’r Sit yn addas i bob math o gadair, gall ei lleoli o dan glustog cadair, neu ei osod ar ben y gadair

Pan fyddent wedi’u plygio i mewn i’r Cair Detect, gallant anfon rhybudd wrth ganfod allanfa/mynediad o wely neu gadair. Mae’r Sit a Sleep yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal 

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...