Sit/Sleep

Padiau Synhwyrydd Deiliadaeth Cadair/Gwely

Mae’r padiau pwysau cadair a gwely disylw yn rhoi monitro deiliadaeth glyfar i chi

Dyluniwyd y Sleep i’w osod ar ben gwely, rhwng y fatres a’r cynfas. Mae wedi’i greu gan ddefnyddio finyl meddal felly mae’n llai tebygol i gael ei sylwi gan y bobl sydd yn ei ddefnyddio

Mae’r Sit yn addas i bob math o gadair, gall ei lleoli o dan glustog cadair, neu ei osod ar ben y gadair

Pan fyddent wedi’u plygio i mewn i’r Cair Detect, gallant anfon rhybudd wrth ganfod allanfa/mynediad o wely neu gadair. Mae’r Sit a Sleep yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal 

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...

Pobl Cair

Pobl Cair

Mae pob un o ein cydweithwyr yn chwarae rhan bwysig i siapio'r dyfodol. Creu cysyniadau, dylunio'r offer a gweithgynhyrchu'r cynhyrchion terfynol, mae o gyd yn digwydd yn ein hwb creadigol yn ganol...