Smoke+ a Heat+

Larymau Mwg a Gwres Gydgysylltiedig

Mae’r Smoke+ a Heat+ yn larymau gydgysylltiedig clyfar a ddisylw. Mae’n hawdd i’w rhaglennu i weithio efo’i gilydd, yn sicrhau fod dyfeisiau cysylltiedig yn rhybuddio pan fydd angen. Mae hyn yn golygu bydd Smoke+ mewn ystafell gwely yn rhybuddio os fydd Heat+ yn y gegin yn cael eu hactifadu, yn sicrhau tawelwch meddwl ag amgylchedd saffach.

Mae’r Smoke+ yn rhoi rhybudd buan o dân sy’n datblygu ond yn gwrthsefyll larymau ffug. Mae’r Heat+ wedi eu dylunio’n bwrpason i lefydd na fydd larwm mwg yn addas, fel y gegin, garej ag ardaloedd llwchlud.. 

Mae cysylltu grŵp o larymau Smoke+ a Heat+ yn hawdd gwneud yn defnyddio botymau mewnol ar y ddyfais. Hawdd i raglennu, mae’r ddyfais yn troi ymlaen yn awtomatig pan mae’n cael eu gosod i’r orsaf mowntio. Mae clo gofal yn osgoi’r uned cael eu dadosod yn hawdd.

Mae’r ddyfais yn cynnwys botwm profi pawr a botwm distawi ar gyfer larymau a batri isel .

Yn ogystal â chael grŵp o ddyfeisiau gydgysylltiedig, mae’n bosib cysylltu’r larymau efo’r Notifier neu uned Teleofal hefyd.

Mae rhaglennu yn hawdd ag yn syml.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...