Enuresis

Mat Enwresis

Wedi’i osod ar wely, rhwng y fatres a’r cynfas mae’r mat yn rhoi rhybudd ar unwaith ar ganfod gwlychu, gan ganiatáu i gamau effeithiol gael eu cymryd. Mae’r mat yn lleihau’r angen i aflonyddu rhywun yn ystod y nos, gan roi mwy annibyniaeth a phreifatrwydd iddynt.

Mae’r mat synhwyro gwlybaniaeth yn eistedd o dan gynfas cotwm neu ar ben unrhyw gynfas amddiffynnol.

Gellir ail-ddefnyddio’r matiau synhwyrydd gwydn, hawdd ei glanhau ar gyfer gweithredu cost-effeithiol a hylan.

Pan gaiff ei blygio i mewn i’r Cair Detect, gall anfon rhybudd wrth ganfod gwlychiad. Mae’r mat enwresis hefyd yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...