Enuresis

Mat Enwresis

Wedi’i osod ar wely, rhwng y fatres a’r cynfas mae’r mat yn rhoi rhybudd ar unwaith ar ganfod gwlychu, gan ganiatáu i gamau effeithiol gael eu cymryd. Mae’r mat yn lleihau’r angen i aflonyddu rhywun yn ystod y nos, gan roi mwy annibyniaeth a phreifatrwydd iddynt

Mae’r mat synhwyro gwlybaniaeth yn eistedd o dan gynfas cotwm neu ar ben unrhyw gynfas amddiffynnol

Gellir ail-ddefnyddio’r matiau synhwyrydd gwydn, hawdd ei glanhau ar gyfer gweithredu cost-effeithiol a hylan

Pan gaiff ei blygio i mewn i’r Cair Detect, gall anfon rhybudd wrth ganfod gwlychiad. Mae’r mat enwresis hefyd yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...