Enuresis

Mat Enwresis
Wedi’i osod ar wely, rhwng y fatres a’r cynfas mae’r mat yn rhoi rhybudd ar unwaith ar ganfod gwlychu, gan ganiatáu i gamau effeithiol gael eu cymryd. Mae’r mat yn lleihau’r angen i aflonyddu rhywun yn ystod y nos, gan roi mwy annibyniaeth a phreifatrwydd iddynt.
Mae’r mat synhwyro gwlybaniaeth yn eistedd o dan gynfas cotwm neu ar ben unrhyw gynfas amddiffynnol.
Gellir ail-ddefnyddio’r matiau synhwyrydd gwydn, hawdd ei glanhau ar gyfer gweithredu cost-effeithiol a hylan.

Pan gaiff ei blygio i mewn i’r Cair Detect, gall anfon rhybudd wrth ganfod gwlychiad. Mae’r mat enwresis hefyd yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal.

O’r Newyddion

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...