Enuresis

Mat Enwresis

Wedi’i osod ar wely, rhwng y fatres a’r cynfas mae’r mat yn rhoi rhybudd ar unwaith ar ganfod gwlychu, gan ganiatáu i gamau effeithiol gael eu cymryd. Mae’r mat yn lleihau’r angen i aflonyddu rhywun yn ystod y nos, gan roi mwy annibyniaeth a phreifatrwydd iddynt

Mae’r mat synhwyro gwlybaniaeth yn eistedd o dan gynfas cotwm neu ar ben unrhyw gynfas amddiffynnol

Gellir ail-ddefnyddio’r matiau synhwyrydd gwydn, hawdd ei glanhau ar gyfer gweithredu cost-effeithiol a hylan

Pan gaiff ei blygio i mewn i’r Cair Detect, gall anfon rhybudd wrth ganfod gwlychiad. Mae’r mat enwresis hefyd yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...

Pobl Cair

Pobl Cair

Mae pob un o ein cydweithwyr yn chwarae rhan bwysig i siapio'r dyfodol. Creu cysyniadau, dylunio'r offer a gweithgynhyrchu'r cynhyrchion terfynol, mae o gyd yn digwydd yn ein hwb creadigol yn ganol...