Climate

Synhwyrydd Tymheredd a Lleithder

Mae’r Climate yn synhwyrydd tymheredd a lleithder i gyd fewn un ddyfais ddisylw. Mi fedrith ddarganfod tymereddau uchel ag isel, tymheredd sydd yn codi yn sydyn, a lefelau lleithder uchel ag isel.

Mae’r Climate efo 8 lefel trothwy i bob opsiwn, ag yn hawdd eu rhaglennu efo’r botwm.

Mae’n gallu helpu cynnal tymheredd iach yn y cartref, ac mae’r opsiwn i ddarganfod lleithder yn helpu i bobl yn byw efo anhwylderau fel COPD i fonitro’r amgylchedd. .

Mae hefyd yn bosibl analluogi nodweddion sydd ddim eu hangen ar y Climate clyfar.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...