Chime

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Chime, botwm clyfar, diwifr y gellir ei osod yn unrhyw le i godi larwm! Amlbwrpas, fe ellir ei ddefnyddio fel system galwr ffug, neu gyda’i amddiffyniad tymheredd isel a’i ddyluniad diddos, gellir ei ddefnyddio fel cloch drws allanol hefyd. Ydych chi’n chwilio am ddatrysiad ‘Nurse Call’ lluniaidd, mwy clyfar a mwy cost-effeithiol mewn lleoliadau gofal? Gellir teilwra’r Chime gyda’n Buzzz ac estynnwr pellter gweithio ar gyfer ffordd ddiwifr fforddiadwy!

Mae’r ddyfais ddi-wifr gryno yn caniatáu iddo gael ei leoli mewn unrhyw leoliad, gyda nifer o opsiynau gosod. Mae gan y Chime dri opsiwn ar gyfer gosod – gludiog, sgriwio, a phatres magnetig arloesol sy’n galluogi i’r ddyfais gael ei symud o gwmpas y cartref lle bo angen!

Mae ei ddyluniad gwydn yn sicrhau dibynadwyedd pan gaiff ei ddefnyddio y tu mewn a’r tu allan i’r eiddo.

Mae gan Chime bellter gweithio hyd at 600m, a batri gyda oes waith o 7 mlynedd.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...