Chime

Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws/‘Nurse Call’

Chime, botwm clyfar, diwifr y gellir ei osod yn unrhyw le i godi larwm! Amlbwrpas, fe ellir ei ddefnyddio fel system galwr ffug, neu gyda’i amddiffyniad tymheredd isel a’i ddyluniad diddos, gellir ei ddefnyddio fel cloch drws allanol hefyd. Ydych chi’n chwilio am ddatrysiad ‘Nurse Call’ lluniaidd, mwy clyfar a mwy cost-effeithiol mewn lleoliadau gofal? Gellir teilwra’r Chime gyda’n Buzzz ac estynnwr pellter gweithio ar gyfer ffordd ddiwifr fforddiadwy!

Mae’r ddyfais ddi-wifr gryno yn caniatáu iddo gael ei leoli mewn unrhyw leoliad, gyda nifer o opsiynau gosod. Mae gan y Chime dri opsiwn ar gyfer gosod – gludiog, sgriwio, a phatres magnetig arloesol sy’n galluogi i’r ddyfais gael ei symud o gwmpas y cartref lle bo angen!

Mae ei ddyluniad gwydn yn sicrhau dibynadwyedd pan gaiff ei ddefnyddio y tu mewn a’r tu allan i’r eiddo.

Mae gan Chime bellter gweithio hyd at 600m, a batri gyda oes waith o 7 mlynedd.

O’r Newyddion

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...