Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

29/11/23

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr

Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O’r 21ain o Ragfyr, mi fyddwn yn cau cyn dod yn ôl yn 2024 efo hyd yn oed mwy o ddyfeisiau cyffroes i ychwanegu i’n portffolio.

Mi fyddent yn ôl ar yr 2ail o Ionawr. Mi fydd archebion newydd angen eu gosod erbyn 20fed o Ragfyr, ac mi fydd archebion newydd yn ailddechrau ar yr 2ail o Ionawr 2024.

Rydym yn dymuno brêc Nadoligaidd bendigedig i chi gyd a fyddent yn edrych ymlaen eich gweld yn y flwyddyn newydd.