CairFall

Synhwyrydd Cwympo

  1. Gyda phum lefel sensitifrwydd, mae’r CairFall yn synhwyrydd cwympo ddeallus sydd yn hawdd eu ffurfweddu sydd yn addas i fwy o ddefnyddwyr nag erioed! Rydym wedi gweithio yn agos efo nifer o ddefnyddwyr i greu ateb codymu amryddawn, ellir eu gwisgo ar yr arddwrn neu wddf. Yn hybu annibyniaeth a hyder, mae’r ddyfais glyfar, ysgafn yn galluogi unigolion i symud o gwmpas eu cartref, yn ymwybodol fydd rhybudd yn cael eu codi os maent yn dioddef codwm caled. Mae’r botwm sydd yn hawdd eu pwyso hefyd un alluogi’r defnyddwyr i alw am gymorth.
Mae yna pum gosodiad sensitifrwydd i deilwra’r ddyfais i lefel gweithgaredd y defnyddwyr. Gan ddefnyddio ein system LED, mae’n hawdd ag yn syml i raglenni’r CairFall gyda’r botwm.

Efo’r opsiwn canslo, mi ellir y defnyddwyr pwyso’r botwm tair gwaith i ganslo’r larwm. Mae’n hawdd iawn i droi’r nodwedd yma i ffwrdd hefyd, fel gellir newid i anghenion y defnyddwyr.

Mae dirgrynu ag LED yn rhoi sicrwydd i’r defnyddwyr yn syth fod cymorth ar eu ffordd, ac mae’r casin diddos yn meddwl gellir gwisgo’r CairFall rhywle yn y cartref, hyd yn oed bath neu gawod!

Gyda strap elastig, mae’n teimlo’n gyfforddus ar yr arddwrn ac mae yna opsiwn gwddf ar gael hefyd.

Yn defnyddio’r dechnoleg cyflymydd diweddaraf ac algorithmau deallus a gyda thri phrotocol yn adeiledig, mae’r CairFall yn wirioneddol synhwyrydd codymu clyfar, rhyngweithredol.

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Rydym wrth ein bodd efo’r CairFall! Gyda gwahanol lefelau sensitifrwydd a strap cyfforddus, mae’n rhoi hyblygrwydd i helpu bob unigolyn.”

 

O’r Newyddion

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...