Detect

Synhwyrydd Deiliadaeth/Enwresis

Mae’r Cair Detect syml ond clyfar yn caniatáu monitro deiliadaeth gwelyau/chadeiriau ac enwresis, i gyd mewn un uned! Wedi’i ddylunio i fod yn hawdd eu defnyddio, gall y Detect ddarparu arwydd gweledol a chlywadwy ar gyfer sicrwydd ychwanegol i ddefnyddwyr a gofalwyr

Mae’n llawn dop o nodweddion gan gynnwys ‘canslo ar yr uned’ a chydnawsedd synhwyrydd ‘virtual’. Mae gan y Detect hefyd opsiynau amser absenoldeb, yn amrywio o 0.5 eiliad i 30 munud

I helpu gosodwr, gellir trefnu y Detect yn hawdd gan ddefnyddio’r deial sydd yn syml i’w ddefnyddio. Mae yna dau fewnbwn terfynell RJ12 er mwyn cysylltu fwy o synhwyryddion

Gellir defnyddio’r Detect i fonitro deiliadaeth cadair neu wely. Defnyddiwch gyda’n pad Sit/Sleep i gael y canlyniadau gorau

Mae gan Detect bellter gweithio hyd at 600m, a batri gyda oes waith o 3 mlynedd

Er mwyn canfod gwlychu, fel anymataliaeth, cysylltwch â’n mat Enuresis am ein datrysiad llawn

  • Botwm ymlaen/i ffwrdd hawdd ei ddefnyddio
  • Gall mewnbynnau weithio gyda’i gilydd neu ar wahân
  • Opsiwn canslo ar yr uned
  • Opsiwn sain
  • Arwydd LED
  • Hawdd i’w ffurfweddu
  • Pellter gweithio hyd at 600m

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...

Pobl Cair

Pobl Cair

Mae pob un o ein cydweithwyr yn chwarae rhan bwysig i siapio'r dyfodol. Creu cysyniadau, dylunio'r offer a gweithgynhyrchu'r cynhyrchion terfynol, mae o gyd yn digwydd yn ein hwb creadigol yn ganol...