Detect

Synhwyrydd Deiliadaeth/Enwresis
Mae’r Cair Detect syml ond clyfar yn caniatáu monitro deiliadaeth gwelyau/chadeiriau ac enwresis, i gyd mewn un uned! Wedi’i ddylunio i fod yn hawdd eu defnyddio, gall y Detect ddarparu arwydd gweledol a chlywadwy ar gyfer sicrwydd ychwanegol i ddefnyddwyr a gofalwyr.
Mae’n llawn dop o nodweddion gan gynnwys ‘canslo ar yr uned’ a chydnawsedd synhwyrydd ‘virtual’. Mae gan y Detect hefyd opsiynau amser absenoldeb, yn amrywio o 0.5 eiliad i 30 munud.
I helpu gosodwr, gellir trefnu y Detect yn hawdd gan ddefnyddio’r deial sydd yn syml i’w ddefnyddio. Mae yna dau fewnbwn terfynell RJ12 er mwyn cysylltu fwy o synhwyryddion.
Gellir defnyddio’r Detect i fonitro deiliadaeth cadair neu wely. Defnyddiwch gyda’n pad Sit/Sleep i gael y canlyniadau gorau.

Mae gan Detect bellter gweithio hyd at 600m, a batri gyda oes waith o 3 mlynedd.

Er mwyn canfod gwlychu, fel anymataliaeth, cysylltwch â’n mat Enuresis am ein datrysiad llawn.

  • Botwm ymlaen/i ffwrdd hawdd ei ddefnyddio
  • Gall mewnbynnau weithio gyda’i gilydd neu ar wahân
  • Opsiwn canslo ar yr uned
  • Opsiwn sain
  • Arwydd LED
  • Hawdd i’w ffurfweddu
  • Pellter gweithio hyd at 600m

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...