Floor

Mat Pwysau Llawr 

Mae Cair Floor yn fat pwysau llawr mawr, safon uchel gyda defnydd gwrthlithro. Pan fydd yn cael eu defnyddio gyda synhwyrydd cyffredinol, fel y Cair Connect, mi fydd yn creu rhybudd yr eiliad mae defnyddwyr yn sefyll arno.

Mae’r mat, sydd wedi eu dylunio i edrych fel mat llawr arferol ar bwrpas, wedi eu gwneud efo defnydd o safon uchel ag yn gwrthsefyll defnydd trwm.

Mi all eu lleoli wrth ochr gwely, tu blaen i ddrws, ar dop y grisiau neu yn unrhyw leoliad le mae yna risg i’r defnyddwyr.

Yn gydnaws gydag Cair Detect ag yn rhyngweithredol gyda’r mwyafrif o systemau Teleofal

O’r Newyddion

Gorffennaf Di-Blastig

Gorffennaf Di-Blastig

Mewn llai na 30 blynedd mae yna bosib fydd yna mwy o blastig, wrth bwysau, na physgod yn y môr. Dychmygwch hynny! Ond nid os rhaid i'w ddychmygu. Dyna yw'r gwir, mae o'n digwydd rŵan. Rydym i gyd yn...

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...