Onyx

Larwm Personol
Yr Onyx yw larwm personol cyntaf y byd a ysbrydolwyd gan emwaith. Gyda’i botwm disylw a’i LED integredig, mae’r Onyx yn darparu tawelwch meddwl a sicrwydd wrth ddileu stigma a chuddio bregusrwydd.

Wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar, mae gan yr Onyx newydd nodweddion gwell ac mae’n fwy gwydn nag erioed o’r blaen.

Gyda phellter gweithio hyd at 600m, 5 mlynedd o fywyd batri a rhyngweithredu â chyflenwyr TEC mawr eraill. Dyma ein larwm personol mwyaf datblygedig eto!
Mae’r Onyx diddos ar gael fel cadwyn gwddf neu strap arddwrn. Mae’r opsiwn gwddf ar gael ar gord du neu gadwyn ddur. Mae’r Onyx bellach ar gael mewn crôm, carbon a nawr ein Casgliad Enfys lawn: coch, glas, gwyrdd, melyn ac oren!

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae fy mam yn ddynes hyfryd, ffiaidd ond eiddil. Er ei bod yn 93, mae hi eisiau byw yn gartref ei hun am mor hir â phosib. Mae ei larwm personol Onyx yn wych. Mae’n rhoi sicrwydd meddwl imi y gall galw am help os fydd angen. Mae wedi safio ei bywyd pan gafodd gwymp ddrwg. Mae’n gain a chwaethus hefyd. Nid fedrai rhoi pris ar y talwch feddwl.”  

/ Teulu defnyddiwr gwasanaeth 

“Mae’n anhygoel y cynhyrchion rydych chi’n eu cynnig! Mae wedi dod yn bell ers y botwm coch mawr rownd y gwddf! (Roeddwn i’n arfer cael hunllef yn cael fy Nanna i gadw fo ar!) Gallaf ddychmygu bod y rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rhyfeddol!”

/ Kelly, Ynys Môn

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...