Onyx

Larwm Personol

Yr Onyx yw larwm personol cyntaf y byd a ysbrydolwyd gan emwaith. Gyda’i botwm disylw a’i LED integredig, mae’r Onyx yn darparu tawelwch meddwl a sicrwydd wrth ddileu stigma a chuddio bregusrwydd

Wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar, mae gan yr Onyx newydd nodweddion gwell ac mae’n fwy gwydn nag erioed o’r blaen

Gyda phellter gweithio hyd at 600m, 5 mlynedd o fywyd batri a rhyngweithredu â chyflenwyr TEC mawr eraill, dyma ein larwm personol mwyaf datblygedig eto!

Mae’r Onyx diddos ar gael fel cadwyn gwddf neu strap arddwrn. Mae’r opsiwn gwddf ar gael ar gord du neu gadwyn ddur. Mae’r Onyx bellach ar gael mewn crôm, carbon a nawr ein Casgliad Enfys lawn: coch, glas, gwyrdd, melyn ac oren!

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae fy mam yn ddynes hyfryd, ffiaidd ond eiddil. Er ei bod yn 93, mae hi eisiau byw yn gartref ei hun am mor hir â phosib. Mae ei larwm personol Onyx yn wych. Mae’n rhoi sicrwydd meddwl imi y gall galw am help os fydd angen. Mae wedi safio ei bywyd pan gafodd gwymp ddrwg. Mae’n gain a chwaethus hefyd. Nid fedrai rhoi pris ar y talwch feddwl”  

/ Teulu defnyddiwr gwasanaeth 

“Mae’n anhygoel y cynhyrchion rydych chi’n eu cynnig! Mae wedi dod yn bell ers y botwm coch mawr rownd y gwddf! (Roeddwn i’n arfer cael hunllef yn cael fy Nanna i gadw fo ar!) Gallaf ddychmygu bod y rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rhyfeddol!”

/ Kelly, Ynys Môn

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...