Flood

Synhwyrydd Llifogydd

Y Flood yw’r ffordd luniaidd a disylw i ganfod llifogydd a dŵr yn gollwng. Yn ddiddos i safon IP67, gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Os ydych chi yn gofalu am bobl sy’n byw’n annibynnol neu mewn cartref chymorth, bydd y Flood yn sicrhau bod y rhybudd yn cael ei godi

Mae’n ddelfrydol ar gyfer ei ddefnyddio mewn ystafelloedd ymolchi, ceginau neu unrhyw fannau sy’n dueddol o lifogydd i rybuddio bod tapiau heb ei difodd, neu sinciau neu doiledau wedi’u blocio. Nid oes angen gosodiad na ffitiad, dylid ei roi ar wyneb gwastad yn agos at y bath, sinc, toiled, neu ble bynnag y mae llifogydd neu ollyngiad yn debygol o ddigwydd

Mae rhaglennu yn hawdd, ac mae lliain gwlyb yn ddigon i’w actifadu

Mae gan Flood bellter gweithio hyd at 600m, a 5 mlynedd bywyd batri y gellir ei newid

Mae’r cysylltiadau aur-blatiog yn cael eu codi’n ffracsiynol uwchben y llawr er mwyn osgoi galwadau diangen

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...