Connect

Trosglwyddydd Cyffredinol

Mae’r Connect yn drosglwyddydd cyffredinol deallus. Syml ag yn hawdd eu defnyddio, mae’r Connect yn troi unrhyw ddyfais sydd wedi eu weirio’n galed i sbardun radio, wrth weithio fel rhyngwyneb rhyngddyn nhw a system Teleofal. Wedi eu dylunio i fod yn hawdd eu defnyddio, mae’r Connect yn cynnig arwyddion gweledol a glywadwy am sicrwydd pellach i’r defnyddwyr a’i gofalwyr.

Mae’n hawdd ffurfweddu’r Connect wrth ddefnyddio y deial cylchdro syml. Mae’n bosib hefyd ei droi ymlaen ag i ffwrdd wrth ddefnyddio’r botwm, a’i analluogi os fydd angen.

Mae’r ddau fewnbwn terfynellau wedi eu darparu ar gyfer cysylltu mwy nag un ddyfais.

Mae’r dangosydd LED yn ddelfrydol ar gyfer profi, tra mae’r opsiwn sain yn rhoi sicrwydd i’r defnyddwyr fod help ar eu ffordd.

Mae’r Connect efo pellter gweithio hyd at 600m a batri a ellir newid sydd yn parhau hyd at 3 flwyddyn.

Mae’r Connect yn gallu gyrru nifer o ddyfeisiau gwahanol i uned Teleofal:

Mat Pwysau
Synhwyrydd Epilepsi
Larwm Personol
Synhwyrydd Gwely/Cadair
Cyswllt Drws
Enwresis
Synwyryddion Rhith

O’r Newyddion 

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...