Seibiannau Byr ‘The Trees’

06/05/22

Mae seibiannau byr ‘The Trees’ yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr.

Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu hadnewyddu yn llawn. Dewiswyd derbynwyr larwm cludadwy Cair, y Buzzz i dderbyn larymau can synwyryddion oedd wedi eu gosod ar draws yr adeilad. Gosodwyd dau estynnwr pellter gweithio, yr Orion, i sicrhau fod yn gweithio ar draws y gwasanaeth i gyd.

Offer a gosodwyd:

  • Buzzz – Derbynnydd Larwm Cludadwy
  • Orion – Estynnwr Pellter Gweithio
  • Contact – Synhwyrydd Drws/Ffenestr
  • Request – Larwm Radio Botwm Mawr
  • Reach – Switsh Nenfwd Diwifr
  • Connects – Trosglwyddydd Cyffredinol

Defnyddwyr Contacts ar bob drws ystafell gwely ag allanfa dân, ag hefyd ar gypyrddau meddyginiaeth ym mhob ystafell. Mi osodwyd botymau Request ar waliau pob ystafell gwely, Reach ym mhob ystafell ymolchi a Connects i gysylltu efo synwyryddion epilepsi defnyddwyr.

“Mi gafodd yr offer eu gosod i’r safon uchaf ag ym mhellach wedi cael eu defnyddio i gefnogi gweinyddu meddyginiaethau annibynnol, sydd yn rhoi rhybudd pan mae pwyntiau mynediad yn cael eu hagor, galwadau i staff pan mae preswylydd angen cymorth, ag yn fonitro epilepsi mewn unigolion. Cawsom ddefnyddwyr yn dod i’r gwasanaeth oedd yn rheoli meddyginiaethau fo’i hyn. I gefnogi fo ym mhellach, gafodd eu cabinet meddyginiaethau eu ffitio efo synhwyrydd agor. Mi roedd staff yn gallu monitro pa bryd oedd y cabinet yn cael eu hagor ag helpu fo i gofio cymryd eu meddyginiaeth. Mae hyn wedi tynnu’r angen i’r staff aflonyddu’r unigolyn ar amseroedd penodol gan all hyn cael eu gwneud pan mae o’n gadael yr ystafell.” Phil Huthinson, Rheolwr Gwasanaeth Gofal, The Trees Short Breaks, Hinckley.

Diwedd.