Pill

Dosbarthwr Bilsen 

Mae’r dosbarthwr bilsen awtomatig yn galluogi meddyginiaeth cael ei ddosbarthu yn saff ac yn ddiogel ar yr amser y bydd angen. Pan fydd y feddyginiaeth yn barod i’w gymered, mi fydd y ddyfais yn troi i ryddhau’r meddyginiaethau, ac mi fydd yn hysbysu’r defnyddwyr. Mi all wedyn cael ei dipio allan o’r ddyfais.. 

Er mwyn diogelwch ychwanegol, all cloi’r dosbarthwr ac mae ganddo gaead sydd yn cau ei hun, felly dim ond pan fydd angen y feddyginiaeth mae o’n bosib cal ato. All ddefnyddio’r dosbarthwr pilsen ar ben ei hun, neu yn gysylltiedig efo Notifier neu Lifeline, er mwyn codi rhybudd os na fod y feddyginiaeth wedi ei cymered.

Gyda 28 adran feddyginiaeth, mae’r Pill yn gallu storio meddyginiaethau hyd at fis, yn dibynnu ar amledd mae’r meddyginiaethau yn cael eu cymryd. . 

Gyda sgrin LCD ag arwyddion clywadwy a gweledol, mae’r Pill yn hawdd i’w ddefnyddio.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...