Reach

Llinyn Tynnu Radio

Mae’r Reach yn llinyn tynnu diddos, diwifr, hawdd i gydio gyda chordyn hir ar gyfer tu fewn ag allan.

Yn ddelfrydol i ystafell gwely, ystafell ymolchi neu lolfa, mae’n bosib gosod y Reach yn strategol o gwmpas y cartref i roi diogelwch a sicrwydd meddwl ychwanegol os fydd yna argyfwng, yn enwedig i ddefnyddwyr sydd yn ffeindio fo’n anodd pwyso botwm, neu i ardaloedd ble mae’n anodd gwisgo larwm personol.

Gyda dilyniad disylw a chordyn 2.4m, mae o’n estyn o’r nenfwd i’r llawr.

Mae’r batris AAA yn hawdd ei newid ac mae rhybuddion batri isel yn adeiledig.

Mae’r Reach efo pellter gweithio hyd at 600m a bywyd batri 5-7 mlynedd.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...