CO, Heat a Smoke

Larymau Radio Diwifr 

Mae’r larymau CO, Heat a Smoke yn unedau cryno, disylw sydd yn rhoi rhybudd buan o risg yn yr amgylchedd gartref.

Pan fydd digwyddiad yn cael eu darganfod, mi fydd yna rhybudd clywadwy uchel a fydd neges radio yn cael eu gyrru i’r ddyfais derbyn hefyd.
.

Mi fydd y CO yn rhoi rhybudd buan o lefelau peryg o garbon monocsid yn yr amgylchedd i roi lefel ychwanegol o sicrwydd meddwl yn y cartref

Mae’r Heat wedi cael eu dylunio i ardaloedd lle fydd larwm mwg ddim yn addas, fel cegin, garej neu ardaloedd llychlyd

Mae’r dyfeisiau i gyd efo batri wedi’i selio sydd yn parhau hyd at 10 mlynedd, botymau profi, botyma distewi larwm a batri isel a chlo diogelwch 

Mae’r Smoke yn larwm mwg sydd yn rhoi rhybudd buan o dân sy’n datblygu, wrth allu gwrthsefyll larymau ffug.

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...