Notifier

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Mae’r Notifier yn dderbynnydd larwm cludadwy arloesol. Wedi’i gynllunio i wneud gofalu yn haws ac yn symlach. Gellir defnyddio’r Notifier o senarios gofalu am un person y holl ffordd i gartrefi gofal, gan gysylltu â hyd at 150 o ddyfeisiau a storio cymaint â 30 o rybuddion ar y tro. Bydd y gofalwr yn derbyn rhybuddion uniongyrchol ar yr Notifier, gan ddweud yn union o ble mae’r rhybudd yn dod, gan alluogi ymateb prydlon sydd wedi’i dargedu

Moddau Rhybuddio Amryw – Mae yna dri dull rhybuddio ar y Notifier – sain, dirgryniad a strôb, a gellir  droi ymlaen neu i ffwrdd yn hawdd fel dewiswyd

‘Nurse Call’ – Os yw nifer o Notifiers yn cael eu defnyddio gyda’i gilydd, gallant gyfathrebu â’i gilydd i hysbysu Notifier eraill os yw gofalwr yn delio â rhybudd. Nodwedd effeithlon sy’n arbed amser i nyrsys a gofalwyr

Modd dargyfeirio – Os nad yw rhybudd yn cael eu cydnabod o fewn yr amser oedi sydd wedi eu rhaglennu, mi ellir eu dargyfeirio i uned Teleofal, neu Notifier arall. Mae yna opsiwn ‘i ffwrdd’ ar gyfer adegau pan na fydd yr ofalwyr yn bresennol 

Mae gan y Notifier batri aildrydanadwy sydd yn parhau hyd at 2 diwrnod ag dim ond yn cymryd 2.5 awr i wefru’n llawn

SOS – Gellir pwyso botwm SOS brys ar yr Notifier i rybuddio Notifier neu uned Teleofal arall os oes angen cefnogaeth ychwanegol

Gellir addasu’r Notifier ac mae ganddo lawer o nodweddion a all helpu i wneud gofalu yn broses haws. Mae yna hefyd gloc larwm adeiledig ac opsiwn i amddiffyn rhag rhywun heb awdurdod gwneud newidiadau trwy ddefnydd cyfrinrif

Gydag arddangosfa sgrin LCD gyffwrdd lliw o 2.6”, mae’r Notifier yn reddfol iawn i’w ffurfweddu a’i ddefnyddio. Mae’r modd clonio yn galluogi data’r dyfeisiau a gosodiadau cael eu trosglwyddo yn hawdd o un Notifier i un arall. 

Mae’r derbynnydd larwm ysgafn, cludadwy’r maint perffaith i’w gario yn eich poced. Mae hefyd yn cynnwys clip belt a llinyn ar gyfer opsiynau gwisgo ychwanegol. Mae’r Notifier hefyd yn atal sblash sy’n eich galluogi i’w ddefnyddio yn y mwyafrif o amgylcheddau.

Mha pob rhybudd a cham gweithredu yn cael eu cofnodi a’u stampio a dyddiad, a gellir eu gweld ar y Notifier

Mae’r Notifier ar gael mewn du neu wyn

 • Sgrin cyffwrdd lliw LED
 • Gwefru diwifr
 • Bywyd batri hyd at 3 diwrnod
 • Nodwedd clonio
 • Dargyfeirio i uned teleofal
 • Opsiwn i ddargyfeirio pan i ffwrdd
 • Nodwedd SOS i rybuddio dyfeisiau arall
 • Clirio galwadau yn awtomatig ar Notifier arall
 • Cefnogi hyd at 150 dyfeisiau cysylltiedig
 • Opsiynau rhybuddio sain, dirgrynu a strôb
 • Amddiffyn pin i amddiffyn gosodiadau
 • Hanes rhybuddio
 • Gwrth-ficrobaidd, hawdd glanhau ag yn gwrthsefyll dŵr
 • Opsiwn distawi
 • Dangosydd statws batri a gwefru
 • Nodwedd profi i ddarganfod cryfder signal

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“The pager is now the main paging device used by OneCall, the installation team love how easy it is to programme. Its easy to use, smart display together with improved battery life and reliability has proved a big hit with the Care providers using the system in Care Homes throughout the Borough.”
/Stockton Borough Council

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...