Cair ydym ni. Creu technolegau clyfar sy’n helpu i ofalu am bawb.

Rydyn ni’n cynhyrchu atebion arloesol sy’n helpu i’ch cadw chi, eich anwyliaid neu’r bobl rydych chi’n eu cefnogi’n ddiogel, gyda thechnoleg y byddem ni i gyd eisiau yn ein cartrefi. Beth bynnag fo’ch sefyllfa, rydych chi’n debygol o ddod o hyd i’r ateb yma

Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Datrysiadau Teleofal Arloesol, Rhyngweithredol

Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Datrysiadau Teleofal Arloesol, Rhyngweithredol

Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

…yma yn y Deyrnas Unedig

Cynnyrch o dan sylw

Notifier – Dod yn Fuan

Dyluniodd ein ‘Notifier’, dderbynnydd larwm cludadwy arloesol, i wneud gofalu yn haws ac yn symlach, gan gysylltu ein cyfres cynnyrch llawn â gofalwyr

Mae atebion deallus yn sicrhau y gellir gofalu am bobl sydd angen cefnogaeth 24/7, heb roi galwadau diangen i ofalwyr. Mae ein hoffer yn darparu amgylchedd mwy diogel wrth ganiatáu i ofal gael ei ddarparu mewn ffordd fwy clyfar

Mae ystod Cair yn cynnig atebion i lawer o heriau sy’n wynebu’r rheini ag anghenion ychwanegol, gan ganiatáu iddynt aros yn ddiogel, cael eu cefnogi a chadw mewn cyswllt, lle bynnag y maent yn dewis galw adref. Teleofal yw hwn, ond nid fel yr ydych yn ei nabod

Mae ein cynhyrchion wedi’u cynllunio i nid yn unig weithio’n dda, ond maent yn edrych yn wych hefyd. Yn Cair credwn yn gryf na ddylid cadw dyluniad da ar gyfer yr ifanc a’r galluog yn unig, mae dyluniad da yn gynhwysol

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Rydyn ni’n gwrando, ac rydyn ni wedi cynllunio ein cynnyrch ar gyfer yr hyn yr hoffai ein cwsmeriaid, a ninnau, ei gael yn ein cartrefi ein hunain i ofalu am ein hanwyliaid. Rydyn ni’n sefyll allan, oherwydd rydyn ni’n sefyll i fyny ac yn gwrando. “

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Ers i OneCall Gyngor Stockton ddechrau gweithio gyda Cair yn 2018 mae’r cwmni wedi profi ei fod yn ased pwysig i ddarpariaeth technoleg gynorthwyol OneCall. Arloesol, proffesiynol, gyda gwasanaeth cwsmeriaid diguro. Mae OneCall yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda Cair i sicrhau mae anghenion amrywiol y bobl fwyaf bregus yn y gymuned yn cael eu hymateb.”
/ Stockton Borough Council

O’r Newyddion

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...

Pobl Cair

Pobl Cair

Mae pob un o ein cydweithwyr yn chwarae rhan bwysig i siapio'r dyfodol. Creu cysyniadau, dylunio'r offer a gweithgynhyrchu'r cynhyrchion terfynol, mae o gyd yn digwydd yn ein hwb creadigol yn ganol...

Dyluniad i Bawb

Dyluniad i Bawb

Yma yn Cair, rydym yn credu'n gryf bod arloesi efo'r gallu i ychwanegu gwerth go iawn i ein cynnig cynnyrch. Rydym hefyd yn credu dylai dyluniad meddylgar, da bod ar draws bod farchnad yn gynhwysol....