Dyluniad i Bawb

05/10/21

Yma yn Cair, rydym yn credu’n gryf bod arloesi efo’r gallu i ychwanegu gwerth go iawn i ein cynnig cynnyrch. Rydym hefyd yn credu dylai dyluniad meddylgar, da bod ar draws bod farchnad yn gynhwysol. Rydym yn creu i bawb. Drwy grwpiau ffocws ac ymgynghoriadau, mae proses dylunio Cair yn cymryd i ystyriaeth anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid; ag ychwanegu arloesi a syndod hefyd wrth gwrs. Rydym yn defnyddio caledwedd a meddalwedd o’r safon uchaf, gan gynnwys CAD 3D a phrintio 3D sydd yn galluogi ni, ein cleientiaid ag ein defnyddwyr i ddeall yn glir ein syniadau trwy’r proses datblygiad. Yn ogystal â defnyddio’r dulliau orau, rydym hefyd yn neud y fwyaf o sgiliau ein dilynwyr i roi eu syniadau i bapur. Rydym yn credu nag oes eilydd i’r hen ysgrifbin a phapur i gael i’r ateb gorau i broblem.

Mae tîm dylunio diwydiannol Cair yn gweithio yn agos efo ein tîm o beirianwyr caledwedd a meddalwedd electronig; mae’r dull cyfannol yma yn galluogi bob aelod o’r tîm i ychwanegu gwerth gwirioneddol i’r canlyniad terfynol na dim ond tîm dylunio cydlynol, sydd yn gweithio efo’i gilydd fysai gallu cyflawni. Yn ogystal â gweithio efo’i gilydd, mae’r tîm datblygiad yn gweithio yn agos efo ein tîm cynhyrchu i sicrhau fod yr offer yn addas i ein defnyddwyr, â’i fod wedi eu dylunio am rwyddineb a chyflymder y cynulliad. Yma yn Cair, rydym yn anelu i ddylunio ein cynnyrch (le bosib) am rwyddineb dadosod ac atgyweirio, ar gyfer lleihau gwastraff.

Mae pob agwedd o’n cynnig cynhyrchion yn bwysig i ni, o’r ffordd fydd yn wellau bywyd rhywun, i sut mae’r cynnyrch yn edrych yn eu hamgylchedd trwy’r ffordd mae’r defnyddwyr yn brofiadau’r argraff gyntaf fel maent yn agor y pecynnu am y tro gyntaf. Mae ein tîm dylunio yn rheoli bob agwedd o hyn, o ddylunio’r wefan, i’n pamffledi, ein pecynnu, deunyddiau cyfarwyddiadau, llociau plastig ag cyd yn oed sut mae’r labeli yn cael eu gosod allan. Yn Cair, rydym yn credu mewn creu iaith dyluniad sydd dim yn stopio ar yr offer rydych yn defnyddio. Dylid ei atgyfnerthu ym mhob dim yr ydych yn weld ein brand fel. Mae’r adran dylunio ddiwydiannol yn cael eu harwain can ein dylunydd diwydiannol profiadol, Neil, sydd yn dod a chyfoeth o brofiad i’r tîm, wedi gweithio fel ymgynghorydd dylunio am nifer o frandiau am dros 15 mlynedd. Mae cael dylunydd yn fewnol yn cynyddu gallu Cair i ymateb yn sydyn i rymoedd y farchnad. Dyma sydd hefyd yn galluogi ni i wrando a gweithio efo’n cwsmeriaid yn agos i gyflawni atebion sydd yn ymateb i broblemau yn arloesol. “Mae gweithio i Cair yn bleser. Rydym efo’r cyfle i wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas.”

Diwedd.