Swydd: Cydosodwr Electroneg

Lleoliad: Halifax  

Os gennych chi lygad am fanylion ag efo awydd am ragoriaeth? Ydych chi eisiau gweithio llawn amser ond dal i gael cydbwysedd gwaith a bywyd personol gyda phob Dydd Gwener i ffwrdd? Os yr ydych efo diddordeb i weithio i gwmni electroneg sydd yn gwneud cynhyrchion gwych sydd yn helpu gwneud bywydau pobl yn well, ymunwch a’n cwmni teuluol yn ganol Halifax.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Gosod cydrannau electroneg, cynhyrchion a systemau
 • Poblogi PCBs gyda chydrannau
 • Sodra gyda llaw
 • Perfformio arolygiad a phrofion i sicrhau fod safonau IPC wedi eu cyfarfod
 • Defnyddio offer pŵer a llaw
 • Gosod offer i mewn i’w cês
 • Mi fydd hyfforddiant ar gael
   
   

Manylion person

 
 • Sgiliau cyfrifiadurol
 • Y gallu i ddeall, dehongli a dilyn cyfarwyddiadau gwaith cymhleth
 • Cywirdeb
 • Llygad am fanylion
 • Deheurwydd i drin cydrannau man
 • Ffocws ar ansawdd
 • Saesneg ysgrifenedig a llafar rhagorol
   
   

Beth rydyn ni’n ei gynnig

 • Oriau gweithio 37.5 awr dros 4 diwrnod
 • Hawl gwyliau
 • Ymrestru pensiwn yn awtomatig
 • Amgylchedd gwaith mawr, modern gyda pharcio am ddim a phwyntiau gwefru trydanol

Gwnewch gais ar-lein