Onyx

Larwm Personol
Yr Onyx yw larwm personol cyntaf y byd a ysbrydolwyd gan emwaith. Gyda’i botwm disylw a’i LED integredig, mae’r Onyx yn darparu tawelwch meddwl a sicrwydd wrth ddileu stigma a chuddio bregusrwydd.

Wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar, mae gan yr Onyx newydd nodweddion gwell ac mae’n fwy gwydn nag erioed o’r blaen.

Gyda phellter gweithio hyd at 600m, 5 mlynedd o fywyd batri a rhyngweithredu â chyflenwyr TEC mawr eraill. Dyma ein larwm personol mwyaf datblygedig eto!
Mae’r Onyx diddos ar gael fel cadwyn gwddf neu strap arddwrn. Mae’r opsiwn gwddf ar gael ar gord du neu gadwyn ddur. Mae’r Onyx bellach ar gael mewn crôm, carbon a nawr ein Casgliad Enfys lawn: coch, glas, gwyrdd, melyn ac oren!

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae fy mam yn ddynes hyfryd, ffiaidd ond eiddil. Er ei bod yn 93, mae hi eisiau byw yn gartref ei hun am mor hir â phosib. Mae ei larwm personol Onyx yn wych. Mae’n rhoi sicrwydd meddwl imi y gall galw am help os fydd angen. Mae wedi safio ei bywyd pan gafodd gwymp ddrwg. Mae’n gain a chwaethus hefyd. Nid fedrai rhoi pris ar y talwch feddwl.”  

/ Teulu defnyddiwr gwasanaeth 

“Mae’n anhygoel y cynhyrchion rydych chi’n eu cynnig! Mae wedi dod yn bell ers y botwm coch mawr rownd y gwddf! (Roeddwn i’n arfer cael hunllef yn cael fy Nanna i gadw fo ar!) Gallaf ddychmygu bod y rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rhyfeddol!”

/ Kelly, Ynys Môn

O’r Newyddion

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2022

Cau Lawr Dros y Nadolig 2022

Cau Lawr Dros y Nadolig - 23ain Rhagfyr i 2il Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...

Pwy yw Cair?

Pwy yw Cair?

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i...