Pwy yw Cair?

15/10/21

Lansiwyd Cair yn 2013, gyda chenhadaeth i wellau bywydau pobl drwy dechnoleg arloesol. Mae ein Rheolwr-Gyfarwyddwr, Mohammed wedi bod yn neud technoleg ddiwifr am dros 13 mlynedd, a welodd cyfle i ddyrchafu’r diwydiant teleofal. Aeth allan i greu cwmni moesegol, creadigol ag angerddol fysa yn dylunio technoleg fydd pobl angen ag eisiau yn eu cartrefi.

Mi rydym yn credu fod bywydau pawb yn gallu gwella gydag offer arloesol a dyluniadau gwell. Dyma pam rydym yn falch o greu telofal a thechnoleg glyfar sydd yn gweithio yn dda ag yn edrych yn grêt hefyd. Mae ein technoleg wedi eu dylunio gyda phawb wrth feddwl, ac ein nod yw creu offer sydd yn gynhwysol ag yn wellau ansawdd bywyd. Rydym eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pawb sydd yn defnyddio ein hoffer. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i wneud y dyfodol yn well, ac mae bob aelod o deulu talentog a creadigol Cair yn cyfrannu i bob datblygiad, tra gweithio yn agos efo’n cwsmeriaid i greu atebion sydd wirioneddol eu hangen.

Diwedd.