Swydd: Gweinyddwr Cadw Cyfrifon

Lleoliad: Halifax

Rydym yn chwilio am weinyddwr gwych efo dipyn ychwanegol! Mae hon yn swydd ddeuol fydd yn cynnwys cadw cyfrifon yn bennaf gyda gwaith cyngor gweinyddol a fydd yn addas i rywun efo profiad o gadw cyfrifon mewn busnes bach. Mi fydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg, efo ymagwedd synnwyr cyffredin gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da. Os yr ydych yn hoffi amrywiaeth yn eich gwaith, efallai dyma’r swydd ddelfrydol i chi.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Cadw cyfrifon
 • Cynnal cyfrifon papur a cyfrifiadurol Sage cywir
 • Postio, cysoni ag adolygu cyfrifon cyfriflyfr cyffredinol
 • Cysoni datganiadau banc
 • Delio efo ymholiadau anfonebau a rheoli credyd
 • Prosesu cyflogres fisol
 • Paratoi amserlenni talu
 • Prosesu archebion ag anfonebu
 • Prosesu anfonebau cyfriflyfrau prynu
 • Paratoi data a dangosyddion perfformiad allweddol a fydd angen
 • Perfformio tasgau cyffredinol gweinyddu gan gynnwys teipio, ateb galwadau a delio efo post dyddiol
 • Delio efo ymholiadau gwasanaeth cwsmer ag darparu cyngor cwsmer
 • Gweithio i weithdrefnau a pholisïau’r cwmni
 • Gweithio i safonau ISO ar gyfer Ansawdd, Iechyd a Diogelwch a’r Amgylchedd
 • Unrhyw ddyletswyddau arall ag bydd angen

Amcanion Allweddol

 • Cwrdd â therfynau amser cyfrifon
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Gweinyddu effeithiol
 • Hyrwyddo gwaith tîm

Beth rydyn ni’n ei gynnig

 • Oriau gweithio 37.5 awr dros 4 diwrnod
 • Hawl gwyliau
 • Ymrestru pensiwn yn awtomatig
 • Amgylchedd gwaith mawr, modern gyda pharcio am ddim a phwyntiau gwefru trydanol

Gwnewch gais ar-lein