Materion Ansawdd

25/08/21

Rydym yn falch iawn o fod yn gwmni teuluol sydd wedi eu sefydlu yn Swydd Efrog. Mae rhai yn deud nag ansawdd yw’r cynllun orau, a dyna sut yr ydym yn rhedeg ein busnes ni. Un o’r elfennau sydd yn helpu ni i wneud hynny yw ein system rheoli integredig sydd i safonau IS09001 (ansawdd), IS014001 (amgylchedd) ag IS045001 (diogelwch) a dyna yw’r tair elfen sydd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydym yn falch o ein cyflawniadau, ag o fod un o’r busnesau cyntaf i gael ei ddyfarnwyd gyda ‘TEC Quality Standards Framework’. Mae ein hymyriad i ansawdd ag ein hangerdd am arloesi yn helpu i ni greu offer sydd wedi eu dylunio i edrych yn dda gan sicrhau fod defnyddwyr efo’r rhyddid i fyw bywyd yn annibynnol. Mae ein staff, yn ogystal â’n cwsmeriaid, yn rhannu syniadau sydd yn bwydo fewn i ein gwelliant parhaus, sydd yn helpu i ni greu atebion mae’r defnyddwyr eisiau. 

Fel busnes, rydym i gyd yn ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn ailddefnyddio, ail-bwrpasu ag ailgylchu deunyddiau le bynnag sydd yn bosib, ac rydym wedi symud i ffwrdd o becynnu plastig i ein cynnyrch. Rydym i gyd yn trio amddiffyn yr amgylchedd i atal llygredd gymaint a fedrwn, gyda mentrau ecogyfeillgar ym mhob ardal o’r busnes. Rydym yn freintiedig i gael staff sydd yn teimlo’r un ffordd am yr amgylchedd ag yn mynd a’n ethos ecogyfeillgar i’r gymuned ehangach yn ogystal ag yn eu gwaith. Mae unrhyw blastig defnydd-sengl sydd yn cael eu cynhyrchu gan y busnes yn cael eu hel can ein tîm creadigol ag yn cael eu hail-bwrpasu yn ei chartrefi, gerddi a hyd yn oed maen prosiectau cymunedol.  

“Mae ansawdd yn rhedeg yn ddwfn yn Cair. Mae gosod a dilyn gweithdrefnau effeithiol yn meddwl bod ein cynnyrch terfynol y gorau alla’i fod.”

Diwedd.