Swydd: Uwch Beiriannydd Datblygu

Lleoliad: Halifax
Ydych chi yn Uwch Beiriannydd Datblygu profiadol sydd yn edrych am eu sialens nesaf? Os ydych rywun sydd eisiau cyfrannu i greu cynnyrch arloesol newydd ag efo syniadau i wella a datblygu ein portffolio presennol, gellir hyd fod yn gyfle perffaith.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Ymchwilio a datblygu dyluniadau am gynnyrch a systemau
 • Dadansoddi problemau a data a chynnig atebion arloesol
 • Gweithio efo cwsmeriaid mewnol/allanol yn ôl yr angen
 • Cyfrannu at ddatblygu cynnyrch newydd a rheoli cylch bywyd offer
 • Gweithio ar brosiectau o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt
 • Cynorthwyo i ddatblygu cynnyrch o syniad i’w lansio
 • Gweithio yn gydweithredol efo peirianwyr prosiect arall i sicrhau fod trosglwyddo i dîm cynhyrchu yn amserol ag yn gyflawn
 • Cydrannu i ddatblygu a gwreiddio prosesau ymchwil a datblygu
 • Dyfeisio a gwella cynnyrch a phrosesau, cynhyrchu dyluniadau manwl, yn cynnwys CAD/CAE pan fydd angen
 • Sicrhau fod cynnyrch yn cwrdd â gofynion gofal a rheoleiddiol
 • Cynnig arweiniad a chymorth fel bydd angen i’r Technegydd Datblygu
 • Gweithio i weithdrefnau, polisïau a safonau’r cwmni
 • Ymlynu i ganllawiau Ansawdd, Iechyd & Gofal ag Amgylcheddol
 • Unrhyw ddyletswyddau arall ag bydd angen
Amcanion Allweddol
 • Dylunio a chyflwyno cynnyrch newydd fel y cytunwyd efo’r Rheolwr Gyfarwyddwr
 • Hyrwyddo diwylliant o arloesi a dylunio peirianneg solet
 • Hyrwyddo gwaith tîm
Beth rydyn ni’n ei gynnig
 • Oriau gweithio 37.5 awr dros 4 diwrnod
 • Hawl gwyliau
 • Ymrestru pensiwn yn awtomatig
 • Amgylchedd gwaith mawr, modern gyda pharcio am ddim a phwyntiau gwefru trydanol
Gwnewch gais ar-lein