Buzzz

Derbynnydd Larwm Cludadwy
Mae’r Buzzz yn dderbynnydd larwm cludadwy arloesol. Wedi’i gynllunio i wneud gofalu yn haws ac yn symlach. Gellir defnyddio’r Buzzz o senarios gofalu am un person y holl ffordd i gartrefi gofal, gan gysylltu â hyd at 150 o ddyfeisiau a storio cymaint â 30 o rybuddion ar y tro. Bydd y gofalwr yn derbyn rhybuddion uniongyrchol ar y Buzzz, gan ddweud yn union o ble mae’r rhybudd yn dod, gan alluogi ymateb prydlon sydd wedi’i dargedu.
Amryw Fodd Rhybuddio – Mae yna dri dull rhybuddio ar y Buzzz – opsiwn sain, dirgryniad a fflach strôb y gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd yn hawdd fel dewiswyd y gofalwr.
Mae gan y Buzzz fatri y gellir ei ailwefru a all bara hyd at 3 diwrnod, a dim ond 2.5 awr y mae’n ei gymryd i wefru’n llawn. Mae’r orsaf wefru hefyd yn goleuo’n las fel y gallwch chi ddod o hyd i’r Buzzz yn y tywyllwch yn hawdd.
Mae modd ‘walk test’ yn caniatáu i’r gosodwyr wirio pellter gweithio synwyryddion Teleofal yn yr ardal, tu fewn neu du allan.

Bywyd Batri 3 Diwrnod Gwefru Mewn 2.5 Awr

Mae angen PIN i gael mynediad i osodiadau uwch, i osgoi newidiadau heb awdurdod.
Mae’r Buzzz yn reddfol i’w rhaglennu sydd yn caniatáu i ddefnyddwyr i ddefnyddio’r Buzzz heb fawr o hyfforddiant, os o gwbl.
Gydag arddangosfa sgrin LCD gyffwrdd lliw o 2.6”, mae’r Buzzz yn reddfol iawn i’w drefnu a’i ddefnyddio.
Mae’r holl gamau gweithredu a rhybuddion yn cael eu recordio a’u stampio â dyddiad, a gellir eu gweld ar sgrin y Buzzz neu eu huwchlwytho i gyfrifiadur personol ar gyfer adroddiadau rheoli.
Mae’r derbynnydd yn larwm ysgafn, cludadwy a’r maint perffaith i’w gario yn eich poced. Mae hefyd yn cynnwys clip gwregys a llinyn ar gyfer opsiynau gwisgo ychwanegol. Mae’r Buzzz hefyd yn atal sblash, sy’n eich galluogi i’w ddefnyddio yn y mwyafrif o amgylcheddau.
Gellir addasu’r Buzzz ac mae ganddo lawer o nodweddion a all helpu i wneud gofalu yn broses haws, gan gynnwys dulliau rhybuddio safonau gwahanol.
  • Full colour LCD touch screen
  • Supports up to 150 paired devices for different environments
  • Sound, Vibrate and Strobe alerting options
  • Built-in alarm clock
  • Anti-microbial, easy clean, splashproof handset
  • Battery and charge status indicator
  • PIN protection to protect settings
  • Walk test function to detect signal strength
  • View and upload alert history
  • Standard mode for 1:1 use and Advanced mode in a more complex setting

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae’r derbynnydd larwm bellach y brif ddyfais a ddefnyddir gan OneCall. Mae’r tîm gosod wrth eu bodd pa mor hawdd yw ei raglennu a’i arddangosiad clyfar, hawdd ei ddefnyddio, ynghyd â bywyd batri gwell a dibynadwy wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r darparwyr Gofal sy’n defnyddio’r system mewn cartrefi gofal ar draws yr ardal.”
/ Stockton Borough Council

O’r Newyddion

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig 2023

Cau Lawr Dros y Nadolig – 21 Rhagfyr i 2 Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Cair gan ein bod wedi bod yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed ag yn lansio nifer o offer newydd. O'r 21ain o...

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

10 Cynnyrch Newydd i’r 10fed Blwyddyn – Notifier

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu ein 10fed penblwydd. I ddathlu, rydym yn lansio 10 cynnyrch newydd. Yr un gyntaf yw'r Notifier, ein derbynnydd i'r dyfodol digidol. Nid yn unig wedi gwella, mae’n...

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...