Buzzz

Derbynnydd Larwm Cludadwy

Mae’r Buzzz yn dderbynnydd larwm cludadwy arloesol. Wedi’i gynllunio i wneud gofalu yn haws ac yn symlach. Gellir defnyddio’r Buzzz o senarios gofalu am un person y holl ffordd i gartrefi gofal, gan gysylltu â hyd at 150 o ddyfeisiau a storio cymaint â 30 o rybuddion ar y tro. Bydd y gofalwr yn derbyn rhybuddion uniongyrchol ar y Buzzz, gan ddweud yn union o ble mae’r rhybudd yn dod, gan alluogi ymateb prydlon sydd wedi’i dargedu

Amryw Fodd Rhybuddio – Mae yna dri dull rhybuddio ar y Buzzz – opsiwn sain, dirgryniad a fflach strôb y gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd yn hawdd fel dewiswyd y gofalwr

Mae gan y Buzzz fatri y gellir ei ailwefru a all bara hyd at 3 diwrnod, a dim ond 2.5 awr y mae’n ei gymryd i wefru’n llawn. Mae’r orsaf wefru hefyd yn goleuo’n las fel y gallwch chi ddod o hyd i’r Buzzz yn y tywyllwch yn hawdd

Mae modd ‘walk test’ yn caniatáu i’r gosodwyr wirio pellter gweithio synwyryddion Teleofal yn yr ardal, tu fewn neu du allan

Bywyd Batri 3 Diwrnod Gwefru Mewn 2.5 Awr

Mae angen PIN i gael mynediad i osodiadau uwch, i osgoi newidiadau heb awdurdod

Mae’r Buzzz yn reddfol i’w rhaglennu sydd yn caniatáu i ddefnyddwyr i ddefnyddio’r Buzzz heb fawr o hyfforddiant, os o gwbl

Gydag arddangosfa sgrin LCD gyffwrdd lliw o 2.6”, mae’r Buzzz yn reddfol iawn i’w drefnu a’i ddefnyddio

Mae’r holl gamau gweithredu a rhybuddion yn cael eu recordio a’u stampio â dyddiad, a gellir eu gweld ar sgrin y Buzzz neu eu huwchlwytho i gyfrifiadur personol ar gyfer adroddiadau rheoli

Mae’r derbynnydd yn larwm ysgafn, cludadwy a’r maint perffaith i’w gario yn eich poced. Mae hefyd yn cynnwys clip gwregys a llinyn ar gyfer opsiynau gwisgo ychwanegol. Mae’r Buzzz hefyd yn atal sblash, sy’n eich galluogi i’w ddefnyddio yn y mwyafrif o amgylcheddau

Gellir addasu’r Buzzz ac mae ganddo lawer o nodweddion a all helpu i wneud gofalu yn broses haws, gan gynnwys dulliau rhybuddio safonau gwahanol

  • Sgrin gyffwrdd lliw LCD
  • Yn cefnogi hyd at 150 o ddyfeisiau ar gyfer gwahanol amgylcheddau
  • Opsiynau rhybuddio sain, dirgryniad a fflach strôb
  • Cloc larwm adeiledig
  • Dyfais gwrth-ficrobaidd, hawdd ei glanhau sy’n gwrthsefyll dŵr
  • Dangosydd statws y batri a gwefru
  • PIN i amddiffyn gosodiadau
  • ‘Walk test’ ar gyfer canfod cryfder signal
  • Edrych yn ôl ar hanes y rhybuddion
  • Modd safonol ar gyfer gofalu am un person, a safon uwch ar gyfer lleoliad mwy cymhleth

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae’r derbynnydd larwm bellach y brif ddyfais a ddefnyddir gan OneCall. Mae’r tîm gosod wrth eu bodd pa mor hawdd yw ei raglennu a’i arddangosiad clyfar, hawdd ei ddefnyddio, ynghyd â bywyd batri gwell a dibynadwy wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r darparwyr Gofal sy’n defnyddio’r system mewn cartrefi gofal ar draws yr ardal”
/ Stockton Borough Council

O’r Newyddion

Blwyddyn ymlaen….

Blwyddyn ymlaen….

Maen nhw'n dweud fod 'hindsight yn 2020', er ychydig ohonom ni allai fod wedi rhagweld beth fyddai'n digwydd yn y flwyddyn 2020. Roeddwn yn ddigon ffodus i deithio ar ddechrau'r flwyddyn honno; ar y...

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig

Cau Lawr Dros y Nadolig - 21ain Rhagfyr i 11eg Ionawr Mae'r corachod Cair wedi bod yn brysur iawn yn ein gweithdy trwy gydol 2020, gan wneud ein cynhyrchion arloesol a chreu pethau newydd cyffrous...