Buzzz

Derbynnydd Larwm Cludadwy
Mae’r Buzzz yn dderbynnydd larwm cludadwy arloesol. Wedi’i gynllunio i wneud gofalu yn haws ac yn symlach. Gellir defnyddio’r Buzzz o senarios gofalu am un person y holl ffordd i gartrefi gofal, gan gysylltu â hyd at 150 o ddyfeisiau a storio cymaint â 30 o rybuddion ar y tro. Bydd y gofalwr yn derbyn rhybuddion uniongyrchol ar y Buzzz, gan ddweud yn union o ble mae’r rhybudd yn dod, gan alluogi ymateb prydlon sydd wedi’i dargedu.
Amryw Fodd Rhybuddio – Mae yna dri dull rhybuddio ar y Buzzz – opsiwn sain, dirgryniad a fflach strôb y gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd yn hawdd fel dewiswyd y gofalwr.
Mae gan y Buzzz fatri y gellir ei ailwefru a all bara hyd at 3 diwrnod, a dim ond 2.5 awr y mae’n ei gymryd i wefru’n llawn. Mae’r orsaf wefru hefyd yn goleuo’n las fel y gallwch chi ddod o hyd i’r Buzzz yn y tywyllwch yn hawdd.
Mae modd ‘walk test’ yn caniatáu i’r gosodwyr wirio pellter gweithio synwyryddion Teleofal yn yr ardal, tu fewn neu du allan.

Bywyd Batri 3 Diwrnod Gwefru Mewn 2.5 Awr

Mae angen PIN i gael mynediad i osodiadau uwch, i osgoi newidiadau heb awdurdod.
Mae’r Buzzz yn reddfol i’w rhaglennu sydd yn caniatáu i ddefnyddwyr i ddefnyddio’r Buzzz heb fawr o hyfforddiant, os o gwbl.
Gydag arddangosfa sgrin LCD gyffwrdd lliw o 2.6”, mae’r Buzzz yn reddfol iawn i’w drefnu a’i ddefnyddio.
Mae’r holl gamau gweithredu a rhybuddion yn cael eu recordio a’u stampio â dyddiad, a gellir eu gweld ar sgrin y Buzzz neu eu huwchlwytho i gyfrifiadur personol ar gyfer adroddiadau rheoli.
Mae’r derbynnydd yn larwm ysgafn, cludadwy a’r maint perffaith i’w gario yn eich poced. Mae hefyd yn cynnwys clip gwregys a llinyn ar gyfer opsiynau gwisgo ychwanegol. Mae’r Buzzz hefyd yn atal sblash, sy’n eich galluogi i’w ddefnyddio yn y mwyafrif o amgylcheddau.
Gellir addasu’r Buzzz ac mae ganddo lawer o nodweddion a all helpu i wneud gofalu yn broses haws, gan gynnwys dulliau rhybuddio safonau gwahanol.
  • Sgrin gyffwrdd lliw LCD
  • Yn cefnogi hyd at 150 o ddyfeisiau ar gyfer gwahanol amgylcheddau
  • Opsiynau rhybuddio sain, dirgryniad a fflach strôb
  • Cloc larwm adeiledig
  • Dyfais gwrth-ficrobaidd, hawdd ei glanhau sy’n gwrthsefyll dŵr
  • Dangosydd statws y batri a gwefru
  • PIN i amddiffyn gosodiadau
  • ‘Walk test’ ar gyfer canfod cryfder signal
  • Edrych yn ôl ar hanes y rhybuddion
  • Modd safonol ar gyfer gofalu am un person, a safon uwch ar gyfer lleoliad mwy cymhleth

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Mae’r derbynnydd larwm bellach y brif ddyfais a ddefnyddir gan OneCall. Mae’r tîm gosod wrth eu bodd pa mor hawdd yw ei raglennu a’i arddangosiad clyfar, hawdd ei ddefnyddio, ynghyd â bywyd batri gwell a dibynadwy wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r darparwyr Gofal sy’n defnyddio’r system mewn cartrefi gofal ar draws yr ardal.”
/ Stockton Borough Council

O’r Newyddion

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Seibiannau Byr ‘The Trees’

Mae seibiannau byr 'The Trees' yn wasanaeth gofal 12 ystafell sydd yn rhoi cymorth i oedolion efo anableddau dysgu yn gymuned Hinckley yn Swydd Gaerlŷr. Yn Dachwedd 2020 gafodd yr adeilad eu...

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Ailgylchu i Ein Cwsmeriaid am Ddim

Fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn ffeind i'r amgylchedd mi rydym hefyd yn angerddol am ddylanwadu ein cwsmeriaid i wneud yr un peth. Pan fydd uned yn cyrraedd 'diwedd eu bywyd', gallwn ailgylchu'r...

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig 2021

Cau Lawr Dros y Nadolig - 24ain Rhagfyr i 3ydd Ionawr Mae o wedi bod yn flwyddyn brysur arall i gorachod Cair! Mae'r gweithdy wedi bod yn wirioneddol lle hudolus wedi eu llenwi efo syniadau cyffrous...