Orion

Estynnwr Pellter Gweithio

Mae’r Orion yn helpu le bydd ddiffyg signal offer Teleofal. Sicrhewch nad yw larymau sy’n hanfodol i fywyd byth yn cael eu methu.

Mae estynnydd pellter gweithio yn defnyddio’r dechnoleg antena diweddaraf i hybu signal synhwyryddion TEC, gan gynyddu eu hystod gweithio yn sylweddol hyd at 1 cilomedr.

Batri wrth-gefn

Mae’r Orion yn plygio i mewn i soced prif gyflenwad arferol ac mae ganddo oes batri hyd at 12 awr, felly bydd yn parhau i weithredu os bydd y pŵer yn diffodd. Gellir ei ddefnyddio’n gludadwy hefyd!

Mae ganddo’r gallu i anfon galwad os yw’r pŵer yn diffodd, gan rybuddio’r ganolfan fonitro neu’r gofalwr lleol.

O’r Newyddion

Materion Ansawdd

Materion Ansawdd

Rydym yn falch iawn o fod yn gwmni teuluol sydd wedi eu sefydlu yn Swydd Efrog. Mae rhai yn deud nag ansawdd yw'r cynllun orau, a dyna sut yr ydym yn rhedeg ein busnes ni. Un o'r elfennau sydd yn...

Defnyddio plastig untro i greu tai gwydr ffrâm oer

Defnyddio plastig untro i greu tai gwydr ffrâm oer

Mi rydym yn freintiedig a balch iawn bod ein staff yn angerddol am fod yn ffeind i'r amgylchedd a chymryd ein hethos i'r gymuned ehangach yn ogystal ag yn ei waith. Mae unrhyw blastig untro sydd yn...

Gorffennaf Di-Blastig

Gorffennaf Di-Blastig

Mewn llai na 30 blynedd mae yna bosib fydd yna mwy o blastig, wrth bwysau, na physgod yn y môr. Dychmygwch hynny! Ond nid os rhaid i'w ddychmygu. Dyna yw'r gwir, mae o'n digwydd rŵan. Rydym i gyd yn...